Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- 32.317, FU

Brief inzake verslag informele JBZ-Raad 25 en 26 januari 2016; JBZ-Raad

De commissie besluit het verslag van de informele JBZ-Raad van 25-26 januari 2016, aangeboden bij brief van 9 februari 2016 van de bewindslieden van V&J, te betrekken bij het mondeling overleg over migratie met de staatssecretaris V&J op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren