Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150049 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

- E150049

Voorstel voor een richtlijn betrefende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

De commissie heeft geen behoefte het voorstel in behandeling te nemen. Zij wenst het wel onder de aandacht van de commissie VWS te brengen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman