Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 9 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150038 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

- Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de SP (Meijer) en de PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer