Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 februari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- E150031

De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg inzake Schrems-arrest (EK 34.353, B). De fractie van de SP (lid Wezel) geeft aan inbreng te willen leveren voor een nader schriftelijk overleg. De inbrengdatum wordt gesteld op 1 maart 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren