Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 januari 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150045 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding

- E150045

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van terrorisme en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het agendapunt aangehouden tot 26 januari 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren