Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 22 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

- E150024, E150025, E150026

Voorstellen inzake de Kapitaalmarktunie

De commissies nemen het antwoord van de minister van Financiën van 15 december 2015 inzake aanpassing van de richtlijn Solvabiliteit II en de securitisatievoorstellen voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren