Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 december 2015 inzake de stand van zaken in de onderhandelingen over de NIB-richtlijn voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren