Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- E150031

Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems arrest

Naar aanleiding van de Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems arrest en de brief van de minister van V&J van 30 november 2015 met een appreciatie van het Schrems-arrest besluit de commissie om in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een commissiebrief zal worden opgesteld door de staf (mede met inbreng van de leden van de SP (Wezel)) en deze week per mail voor goedkeuring worden voorgelegd aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren