Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- 32317, FL

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 3-4 december 2015 (32317, FL) en de brief van de minister van V&J van 30 november 2015 inzake de voortgang over de EU PNR-richtlijn (nog niet gepubliceerd als Kamerstuk). De commissie besluit om een rappelbrief aan de minister van V&J te sturen met het verzoek om uiterlijk 7 december 2015 te beschikken over de beantwoording van de vragen van de commissie van 24 november jl. inzake de PNR-richtlijn

- E150031

Commissiemededeling over de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS onder richtlijn 95/94/EG na het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-362/14 (Schrems)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 8 december 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren