Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 1 december 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150025 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

- E150024, E150025 en E150026

Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen; Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie; Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie

De fracties van D66 (Prast) en SP (Van Apeldoorn) leveren inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren