Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- E150031

Commissiemededeling over de overdracht van persoonsgegevens van de EU naar de VS onder richtlijn 95/94/EG na het arrest van het Hof van Justitie in zaak C-362/14 (Schrems)

De commissie bespreekt de procedure voor behandeling van de Commissiemededeling. De fractie van VVD (Swagerman) geeft aan op 1 december 2015 inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering en de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren