Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 24 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150024 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie

- E150026

Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese instellingen wordt op 1 december 2015 geleverd, in samenhang met de dossiers
E150024 Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie
en
E150025 Voorstel voor een verordening tot wijziging van verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren