Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van de VVD-fractie wordt het volgende voorstel uit de lijst van de nieuw gepubliceerde Europese voorstellen op korte termijn voor procedure geagendeerd:
- COM(2015)566: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the Transfer of Personal Data from the EU to the United States of America under Directive 95/46/EC following the Judgment by the Court of Justice in Case C-362/14 (Schrems).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren