Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 november 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van 27 oktober 2015 betreffende de stand van zaken van het voorstel voor de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (33.602 EK, F) en besluit om deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren