Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150020 - Commissiemededeling: EU-actieplan inzake terugkeer

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J van 5 oktober 2015 met een nadere kabinetsappreciatie van het EU-migratiepakket, de brief van de staatssecretaris van V&J van 6 oktober 2015 met een aanvulling op de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015, het verslag van een schriftelijk overleg van 14 oktober 2015 over de Europese migratieaanpak, alsmede de Commissiemededeling van 14 oktober 2015 over de stand van zaken in de implementatie van de Europese migratieagenda COM(2015)510. De commissie besluit na ontvangst van het verslag van de JBZ-Raad van 8-9 oktober 2015 over het voortzetten van het schriftelijk overleg met het kabinet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren