Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 27 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

- E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030

Brief van de staatssecretaris van I&M van 14 oktober 2015 in reactie op brief van 28 september 2015 (verslag schriftelijk overleg 34318, A)

De commissie besluit op 10 november 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer