Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150024 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor securitisatie en het creëren van een Europees kader voor een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie

- E150024, E150025 en E150026

De commissie besluit om de kabinetsappreciatie bij de drie voorstellen inzake de kapitaalmarktunie af te wachten, teneinde die te betrekken bij de afweging om al of niet in (schriftelijk) overleg te treden met de regering en/of de Europese instellingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren