Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 6 oktober 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150022 - Commissiemededeling over de aanpak van de vluchtelingencrisis: nu te nemen operationele, budgettaire en wetgevende maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda

- Brief inzake kabinetsappreciatie bij pakket migratiemaatregelen

De commissie bespreekt de nadere kabinetsappreciatie bij het pakket migratiemaatregelen (34215, C) en besluit op 27 oktober 2015 te inventariseren of er behoefte is aan (nader) schriftelijk overleg. Fracties kunnen de kabinetsappreciatie desgewenst tevens betrekken bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 13 oktober 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren