Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150020 - Commissiemededeling: EU-actieplan inzake terugkeer

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J van 25 september 2015 inzake de Europese migratieagenda, de verslagen van de JBZ-Raad van 22 september 2015 en van de informele Europese Raad van 23 september 2015, alsmede de Commissiemededelingen en -voorstellen van 9 september en 23 september 2015 die betrekking hebben op de aanpak van de vluchtelingencrisis (edossiers E150016 tot en met E150022). De fracties van de PVV (lid Van Weerdenburg), GroenLinks (lid Strik) en SGP (Van Dijk) geven aan inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal worden rondgestuurd in de commissie zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren