Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling over een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiepunten COM(2015)302 (34.254)

- E150006, E150007 en E150012

Commissiemededeling: Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden; Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied; Commissiemededeling over fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

De commissie neemt kennis van de reactie van de staatssecretaris van Financiën van 22 september jl. op de brief van de commissie van 20 juli jl. (verslag schriftelijk overleg; 34254 / 34261, A), met daarin vragen van de leden van de fracties van VVD, CDA en SP over het Europese pakket fiscale transparantiemaatregelen (E150006/7) en het actieplan vennootschapsbelastingstelsel (E150012). Zij besluit de staatssecretaris uit te nodigen voor een mondeling overleg in de eerste helft van november 2015 en de antwoordbrief bij dit overleg te betrekken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren