Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150020 - Commissiemededeling: EU-actieplan inzake terugkeer

- Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa

pakket van voorstellen van de Europese Commissie d.d. 9 september 2015

De commissie bespreekt de procedure voor de behandeling van het op 9 september 2015 verschenen pakket van voorstellen van de Europese Commissie en de volgende documenten van regeringszijde met betrekking tot de Europese migratieproblematiek:
- de brief van de staatssecretaris van V&J van 11 september 2015 in reactie op de rappelbrief van de commissie I&A/JBZ van 9 september 2015, met de aanbieding van een kopie van de brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2015 over het gezamenlijke beleid inzake de aanpak van migratie
- de geannoteerde agenda van de JBZ-Raadsvergadering van 14 september 2015
- de brief van de staatssecretaris van V&J van 18 september 2015 inzake Ontwikkelingen asiel en migratie, met hierin een verslag van de Raadsvergadering van 14 september 2015 en een vooruitblik op de buitengewone JBZ-Raadsvergadering van 22 september en de vergadering van de Europese Raad van 23 september 2015.

De commissie besluit om een rappelbrief aan de staatssecretaris van V&J te sturen met het verzoek om uiterlijk vrijdag 25 september 2015 te beschikken over de beantwoording van de brief van de commissie van 7 juli 2015 inzake vragen over de Europese migratieagenda. De commissie besluit eveneens om dinsdag 29 september 2015 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg over de voorliggende Commissiemededelingen en -voorstellen voor de aanpak van de migratieproblematiek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren