Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 22 september 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van 1 juli 2015 met een stand van zaken in de onderhandelingen over de richtlijn netwerk- en informatieveiligheid, om in schriftelijk overleg te treden met de regering. De leden van D66 (lid Bredenoord) hebben hiervoor inbreng geleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren