Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juli 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130011 - Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

- E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015 over de stand van zaken van de onderhandelingen over de richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging. De fractie van de VVD (Duthler) geeft aan inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg met de regering. Een conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren