Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 30 juni 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

- Kennismakingsgesprek met (staf) PV Staten-Generaal in Brussel

De commissie voert een kennismakingsgesprek met de staf van de Permanente Vertegenwoordiging van de Staten-Generaal te Brussel. De commissie verzoekt om periodiek middels een rapportage op de hoogte te worden gesteld van hun werkzaamheden en 2 à 3 keer per jaar een mondelinge terugkoppeling in de commissie te ontvangen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman