Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

- E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

Brief van de minister van EZ van 15 april 2015 in reactie op brief van 13 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 34175, B)

De commissie besluit op 19 mei 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer