Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

- E150004

Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

Inbreng voor het schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koning), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer