Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

- E150004

Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)

De commissie besluit op 10 maart 2015 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer