Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

-
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de mogelijk als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit het in het programma genoemde voorstel op het terrein van VWS niet als prioritair voorstel voor te dragen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer