Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

-
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie SZW de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
- nr. 2. Deelname aan en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten
- nr. 15. Een Europese migratieagenda


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren