Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 3 februari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140025 - Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

-
E140025

Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie - Een nieuwe start

De commissie bespreekt de als prioritair voor te dragen voorstellen uit het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie. Zij besluit vanuit de commissie EUZA de volgende voorstellen voor te dragen voor het Europese werkprogramma van de Eerste Kamer:
10. Pakket verdieping van de economische en monetaire unie
16. Mededeling over het Europees nabuurschapsbeleid


De griffier van de commissie,
Fred Bergman