Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 januari 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130013 - Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (FTT)

- 32013, H

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën inzake de stand van zaken rond de vormgeving van de belasting op financiële transacties (FTT) van 18 december 2014 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren