Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 25 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003 en E140003A - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030 en Commissiemededeling: Energie-efficiëntie en de bijdrage daarvan aan de energiezekerheid en het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor de periode tot 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 11 november 2014 in reactie op brief van 15 oktober 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, G)

Inbreng voor het tweede nader voortgezet schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Vos (GroenLinks).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer