Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 18 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)

-
33877, K (publieke toegang tot raadsdocumenten)

De commissies nemen het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken van 21 oktober 2014 voor kennisgeving aan. Zij zien de uitkomsten van de aangekondigde evaluatie van de werkwijze te zijner tijd graag tegemoet.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren