Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 4 november 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- 32317, EC

JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J d.d. 29 oktober 2014 met de aanbieding van het JBZ-Raadsverslag van 9-10 oktober 2014 voor kennisgeving aan te nemen. Met betrekking tot het EU PNR-dossier besluit de commissie de behandeling te vervolgen zodra de onderhandelingen op Europees niveau opnieuw zijn opgestart, zoals in het verslag staat aangekondigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren