Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 23 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- Toezeggingen T01191, T01943, T01712, T01936, T01937, T01941, T01942, T01944

De commissie bespreekt de reactie van de minister van Buitenlandse Zaken van 17 september 2014 op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel d.d. 29 juli 2014 en besluit als volgt: de toezeggingen met nummer T01943, T01936 en T01942 worden als voldaan beschouwd. De status van de toezeggingen met nummer T01191 (deels voldaan), T01712 (openstaand), T01937 (openstaand), T01941 (openstaand) blijft ongewijzigd. De toezegging met nummer T01944 wordt afgevoerd als toezegging.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman