Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140022 - Commissiemededeling: Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten

-
E140022

Commissiemededeling: Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten

De commissie neemt de mededeling voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren