Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)

-
33877, H (Publieke toegang tot Raadsdocumenten)

De commissie bespreekt de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 augustus 2014 inzake Publieke toegang tot Raadsdocumenten. Zij besluit in nader schriftelijk overleg te treden. De staf stelt daartoe een concept op voor een commissiebrief.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren