Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- E140014 en E140015

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum; Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 31 juli 2014 voor kennisgeving aan te nemen. Zij zal de onderhandelingen over de voorstellen inzake het visumpakket kritisch blijven opvolgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren