Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- E140008

Verslag van een schriftelijk overleg over het post-Stockholmprogramma; JBZ-Raad; Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

De commissie besluit de brief van de bewindslieden van V&J van 15 juli 2014 inzake het post-Stockholmprogramma voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren