Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 8 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)

-
33877, E (Publieke toegang tot Raadsdocumenten)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake publieke toegang tot Raadsdocumenten wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Strik). De SP-fractie sluit zich bij de inbreng aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren