Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 10 juni 2014 in reactie op brief van 23 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koning) en GroenLinks (Vos).
De conceptbrief wordt per e-mail rondgestuurd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer