Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 10 juni 2014 in reactie op brief van 23 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, D)

De commissie besluit op 1 juli 2014 inbreng te leveren voor voortgezet schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer