Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- E140014 en E140015

Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie; Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum

De commissie bespreekt de Commissievoorstellen inzake het visumpakket. De leden van de fracties van D66 en GroenLinks leveren inbreng voor een schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail in de commissie worden rondgestuurd voor goedkeuring en eventuele aansluiting van de fracties bij de vragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren