Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- Verslag van de JBZ-Raadsvergadering van 5-6 juni 2014 (32317)

Brief inzake Verslag JBZ-Raad 5 en 6 juni 2014; JBZ-Raad

De commissie I&A/JBZ bespreekt het verslag van de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014. De leden van de fractie van de SP wensen naar aanleiding van het verslag nog enkele vragen te stellen over het JBZ-meerjarenbeleidskader. De leden van de fracties van de VVD en D66 sluiten zich hierbij aan. Het verslag wordt verder voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren