Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 17 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

- E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

Brief van de staatssecretaris van I&M en de minister van EZ van 10 juni 2014 in reactie op brief van 23 april 2014 (verslag schriftelijk overleg 33858, D)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg inzake het beleidskader klimaat en energie 2030 (33858, D) - bij voorkeur - aan te houden tot het moment waarop het verslag van het door de Tweede Kamer op 3 juni 2014 gehouden AO beschikbaar is. Tijdens dat AO is onder andere het BNC-fiche over het Besluit Stabiliteitsreserve Europees emissiehandelssysteem besproken. Op 8 april jl. besloot de commissie laatstgenoemd besluit, dat onderdeel uitmaakt van E-dossier E140003, alsmede het daarop betrekking hebbende BNC-fiche opnieuw ter bespreking te agenderen zodra het verslag van het AO van 3 juni 2014 beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer