Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Europese Zaken (EUZA) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- E140007, E140008 en E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014; Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma); Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

De fracties van de PvdA (lid Witteveen), de SP (Gerkens) en GroenLinks (lid Strik) geven aan uiterlijk woensdag 11 juni 2014, 12.00 uur, inbreng te zullen leveren voor schriftelijk overleg met de regering. De conceptbrief zal per e-mail worden rondgestuurd in de commissies.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren