Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140014 - Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

- E140014 en E140015

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum; Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit de inbrengvergadering aan te houden tot 24 juni 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren