Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- 32317

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014, aangeboden door de bewindsleiden van V&J bij brief van 28 mei 2014, voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren