Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Veiligheid en Justitie (V&J) en Europese Zaken (EUZA) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140008 - Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma)

- E140007, E140008 en E140012

Commissiemededeling: Het EU-scorebord voor justitie van 2014; Commissiemededelingen over de toekomstige prioriteiten op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (post-Stockholmprogramma); Commissiemededeling: een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken

De commissies besluiten, naar aanleiding van de bespreking van de kabinetsappreciaties van de Commissiemededelingen inzake een nieuw raamwerk om de rechtsstaat in de EU te versterken, EU-scorebord voor Justitie 2014 en het toekomstige JBZ-meerjarenbeleid en de kabinetsappreciatie van het AIV-advies inzake de Rechtsstaat, met de regering in schriftelijk overleg te treden. Inbreng voor een brief aan de regering wordt geleverd op 10 juni 2014.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren