Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel/ JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Europese Zaken (EUZA) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2014 (33.877)

-
33877, C (Publieke toegang tot Raadsdocumenten)

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de publieke toegang tot Raadsdocumenten; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 11 april 2014 met een kabinetsappreciatie van de Hofuitspraak over publieke toegang tot Raadsdocumenten, besluiten de commissies met de regering in nader schriftelijk overleg te treden. De staf stelt een conceptcommissiebrief op die voor goedkeuring aan de commissies I&A/JBZ en EUZA zal worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren